Dry Needling

In  december 2013 en september 2014 heeft Rob den Dikken een tweetal intensieve cursussen met goed gevolg  doorlopen zodat hij vanaf september 2014 geregistreerd staat als erkend Dry Needling Therapeut. Dit houdt in dat zijn kennis ruim voldoende is om Dry Needling op een effectieve, doeltreffende en vooral ook veilige manier toe te passen in de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk.

Voor meer informatie betreffende de scholing die hij heeft gevolgd, informatie betreffende Dry Needling en geregistreerde Dry Needling Therapeuten verwijzen wij u graag naar www.dryneedling.nl.

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een relatief nieuwe therapeutische vaardigheid waarbij je tracht spieren met een verhoogde spanning (en daardoor pijnklachten veroorzaken) op een effectieve manier in spanning te doen verminderen door het inbrengen van een acupunctuurnaald in de spier. Je brengt de naald droog in en injecteert geen therapeutische medicatie. Zodoende is de benaming Dry Needling ontstaan. Het verschil met de traditionele acupunctuur is dat de achterliggende gedachte geheel anders is. Acupunctuur gaat namelijk uit van het in balans brengen van een gesuggereerd energiesysteem en Dry Needling gaat uit van ontspannen van spieren die een te hoge spanning hebben door het inbrengen van een naald in de spiermassa.

Bij Dry Needling behandel je triggerpoints (lokale spierverhardingen): een soort lokale in stand blijvende spierverkramping in de spier die voelbaar is en pijnlijk zijn indien je druk uitoefent op deze spierverharding. Deze triggerpoints geven lokale pijn, maar vaak ook een geprojecteerde/weergegeven pijn in een bepaalde regio. Deze triggerpoints liggen anatomisch redelijk vast en hebben eenieder een karakteristiek uitstralend pijnpatroon. De pijn veroorzaakt vanuit een triggerpoint kan optreden tijdens beweegactiviteiten, maar kan ook spontaan zijn in rusttoestand of geprovoceerd worden door te drukken op deze spierverharding en/of de betrokken spier te rekken.

Triggerpoints ontstaan door verhoogde spanning in een spiergroep, bijvoorbeeld ten gevolge van verkeerde houding(en) (computerwerk, verkeerde zithouding, etc.), overbelasting (te veel vragen van een spiergroep, zoals bijvoorbeeld te veel afwerken op doel in een opstartperiode met voetbal), een verkeerde beweging (tillen, iets oprapen, etc.), stress, enzovoorts. Indien pijnklachten vanuit triggerpoints aanwezig blijven zul je deze moeten doorbreken door de triggerpoint te behandelen en door de oorzaak van het ontstaan aan te pakken.

Een effectieve manier om triggerpoints te deactiveren is de Dry Needling Therapie waarbij je na een grondig vraaggesprek en lichamelijk onderzoek op zoek gaat naar actieve triggerpoints die waarschijnlijk verklarend zijn voor de gepresenteerde pijnklacht van de cliënt. De behandeling bestaat uit het inbrengen van de naald in de gevonden triggerpoints waarbij de cliënt een zwaar wat drukkende sensatie kan waarnemen (ofwel lokaal maar ook uitstraling naar de herkenbare pijnklachtregio komt veelvuldig voor). Tevens kunnen er kleine aanspanningen worden gevoeld in de te behandelen spier. Deze beschreven sensaties geven aan dat het triggerpoint effectief behandeld wordt. Na de behandeling kan een zwaar gevoel optreden (enigszins beurs), wat meestal 1 dag zal aanhouden. Daarna zal bij een effectieve behandeling de gepresenteerde pijn verminderen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van het klachtpatroon zullen meerdere behandelingen nodig zijn waarbij in aanvang de behandelfrequentie 1 maal per week zal zijn. Tevens is het van belang om aan de oorzakelijke factoren te werken en de ingestelde rekoefeningen voor de behandelde spiergroep thuis uit te voeren, welke geadviseerd zal worden door uw fysiotherapeut.

Indien u bezwaar heeft tegen een behandeling met naalden kunnen wij ook de triggerpoints effectief behandelen met drukpuntmassage. Deze behandeling werkt echter niet zo direct op de spier in als bij Dry Needling.

Heeft u op dit moment vragen? Neem dan contact met ons op.