Fysiotherapie

De geregistreerd fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie. U vindt meer informatie daarover elders op deze pagina. Daarnaast zorgen wij voor preventief advies, voorlichting en begeleiding. Dat doen wij om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

Uiteraard is het zeer belangrijk dat u zelf ook meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Geef goed aan wat u voelt, vraag om uitleg als u iets niet begrijpt of iets niet helemaal duidelijk is en volg de gegeven adviezen zoveel mogelijk op.

Behandelingen

Vanuit het KNGF zijn een aantal behandelrichtlijnen opgesteld die een wetenschappelijke onderbouwing hebben. Waar mogelijk worden deze ingezet om de meest verantwoorde behandeling aan te bieden.

Bewegingstherapie wordt ook wel oefentherapie of training genoemd. De oefentherapie vindt veelal plaats binnen de goed ingerichte oefenruimte / trainingsruimte waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van de aanwezige trainingsapparatuur. Het meegeven van oefeningen voor thuisoefening heeft ook onze bijzondere aandacht.

Bewegingstherapie / oefentherapie wordt onder andere ingezet voor:

  • het aanleren van een betere houding
  • de bewegingsmogelijkheden van gewrichten optimaliseren
  • het verhogen van de spierkracht
  • het verbeteren van de coördinatie (de juiste samenwerking van spieren / timing)
  • het optimaliseren van de spierlengte
  • het verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • het normaliseren van de spierspanning
  • het verbeteren van evenwicht / balans
  • etc.

Massage is een middel dat al eeuwenlang wordt ingezet met als doelstelling spierspanning te normaliseren , pijn te reduceren en circulatie te verbeteren. Er bestaan diverse soorten van massage waarbij binnen de fysiotherapie met name de klassieke massage, de bindweefselmassage en de drukpuntmassage ingezet worden.

Fysische therapie betreft het behandelen met fysiotechnische apparatuur waarvan de wetenschappelijke onderbouwing over het algemeen mager is. Daarom wordt deze vorm van fysiotherapie binnen onze praktijk nauwelijks ingezet.

Heeft u op dit moment vragen? Neem dan contact met ons op.