Sportfysiotherapie

Naast de reguliere fysiotherapie bieden wij ook sportfysiotherapie aan. Rob den Dikken is geregistreerd NVFS sportfysiotherapeut*) (NVFS = Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg) en als zodanig ook werkzaam bij Keuken Kampioen Divisie club TOP Oss en lid van de Vereniging Fysiotherapeuten Betaald Voetbal (VFBV). Bart Verbruggen is Master Sportfysiotherapeut. Vanuit deze functies beschikken wij over een uitgebreid netwerk van specialisten die werkzaam zijn binnen de sportgezondheidszorg. Dat brengt een groot voordeel met zich mee, indien het wenselijk is nadere diagnostiek, een gespecialiseerde behandeling of een second opinion te verkrijgen. Naast TOP Oss maken ook vele amateur sportclubs gebruik van de sportfysiotherapeutische diensten van de praktijk, waaronder bijvoorbeeld de 1e klasse amateurvoetbalclub svTOP.

Sportfysiotherapie is een specialisatie van de fysiotherapie en richt zich op sportgerelateerde klachten van zowel de recreatie- als de topsporter.

Als sportfysiotherapeuten begrijpen wij als geen ander de frustratie van de geblesseerde sporter en zullen wij alles in het werk stellen om de blessure zo adequaat mogelijk te behandelen en de sporter weer zo snel mogelijk maar verantwoord op zijn sportniveau terug te brengen. Het weer optimaliseren van de grondmotorische eigenschappen kracht, snelheid, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen vormen hierbij de basis.

Het behandelen / revalideren vindt plaats in de praktijk die beschikt over een goed uitgeruste trainingsruimte voor optimale revalidatie. Waar nodig wordt het sportspecifieke in de eindfase van de revalidatie op de sportlocatie getraind.

U zult merken dat u een stuk gemakkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert en behandelt.

De NVFS sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut, die zich gespecialiseerd heeft in sport en sporters. Naast zijn studie fysiotherapie heeft hij zich verder geschoold tot sportfysiotherapeut. Daardoor weet hij welke eisen sporten aan het lichaam stelt, wat bewegen met een mens doet en wat de motivatie van sporters is. De NVFS sportfysiotherapeut is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister ( CKR ) van het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ) en is lid van de NVFS (Nederlande Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg). Deze registratie verzekert u dat de NVFS sportfysiotherapeut bij- en nascholingen volgt en naar congressen gaat. Oftewel: hij heeft de meest actuele kennis en vaardigheden in huis. Dit stelt hem in staat om de sporter op het vlak van sport en gezondheid te adviseren, te behandelen en te begeleiden.

De eerste behandeling?

U bent geblesseerd. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer uw sport beoefenen. Sportminded als wij zijn, zullen wij er alles aan doen om u weer zo snel mogelijk op uw oude sportniveau terug te brengen. Indien u zich aanmeldt op verwijzing van huisarts of specialist of op eigen initiatief (vanaf 1 januari 2006 is de directe toegankelijkheid fysiotherapie ingevoerd) zullen wij u zo snel mogelijk inplannen. Allereerst zullen wij een analyse maken van de blessure en een gericht behandelplan met u opstellen. Ook zullen wij u advies geven hoe u alternatieven kunt inzetten om toch zo fit mogelijk te blijven in deze vervelende periode. Is de blessure te complex of vraagt de situatie meer specifieke aandacht? Dan is het goed te weten dat de NVFS sportfysiotherapeut deel uitmaakt van een sportmedisch netwerk. Indien uw situatie daar aanleiding toe geeft zorgen wij dat U  terecht kunt bij een manueel therapeut, een sportarts of een andere deskundige.

Naast blessurebehandeling kunnen wij U ook begeleiden/adviseren bij sportkeuze of preventief adviseren om blessures te voorkomen. Het opstellen van trainingsschema's behoort ook tot de mogelijkheden.

Heeft u op dit moment vragen? Neem dan contact met ons op.