Algemene Praktijkinformatie

Rob den Dikken is fysiotherapeut sinds 1985, opleiding te Nijmegen. Praktijkhouder sinds 1995.

Naast de werkzaamheden binnen de praktijk heeft de praktijk een overeenkomst met Keuken Kampioen Divisie club TOP Oss waar we verantwoordelijk zijn voor blessurebeoordeling en revalidatietraject van de voetballers die deel uit maken van de selectie van TOP Oss. Tevens zijn wij werkzaam bij de amateurvoetbalclub svTOP.

De behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur en het aantal behandelingen per week is afhankelijk van de actualiteit van de klacht maar meestal 1 à 2 keer per week. Gedurende het eerste contact volgt een analyse op basis van vraag en antwoord en bewegingsonderzoek. Hieruit zal een passend behandeltraject worden bepaald in overleg met de cliënt. Tijdens de behandelingsduur zullen wij contact onderhouden met de verwijzer in de vorm van schriftelijke tussentijds evaluaties en eindverslagen. Indien de situatie dat wenst wordt er telefonisch overleg gepleegd.

 

En wie zal dat betalen?

Tegenwoordig gelden er binnen de fysiotherapie vrijheid van tarieven. De fysiotherapeut mag zelf zijn tarief bepalen voor de diverse fysiotherapeutische verrichtingen. Als de fysiotherapeut echter een contract heeft gesloten met een zorgverzekeraar dan behandelt hij de cliënten van de gecontracteerde zorgverzekeraar volgens de gecontracteerde tarieven. De kosten zullen vrijwel altijd rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Fysiotherapie Sportrevalidatie Manuele Therapie Rob den Dikken heeft met alle landelijke zorgverzekeraars een contract. Maar voor alle zekerheid: informeer hier zeker even naar, zodat U weet wat de eventuele kosten zijn.

Voor meer informatie over de vergoedingen en tarieven verwijzen wij u graag door naar onze tarievenpagina: Klik hier...

 

 

 

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.